Aksjeeiere kan registrere seg online ved å bruke VPS investortjenester / Register here :
Generalforsamling / Annual Meeting 2021.

Aksjeeiere må identifisere seg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som de finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører).